CAIXA TERRASSA, SOCIETAT DE PARTICIPATIONS PREFERENTS, S.A.U.

Página 4 de 5

desde 01/07/1988 hasta 28/03/2023

Página 4 de 5