CIVISLEND PFP, S.A.

Plataformes de finançament participatiu
Núm. registre oficialData registre oficialPàgina web
21 06/10/2017 www.civislend.com
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2021 Auren Auditores SP, S.L.P.
2020 Auren Auditores SP, S.L.P.
2019 Auren Auditores SP, S.L.P.
2018 Auren Auditores SP, S.L.P.