Página 31 de 35
  • SAMAIPATA II CAPITAL FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 252 - 26/04/2019
  • Xestora: SAMAIPATA VENTURES, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 113)
  • SANTANDER GLOBAL REAL ASSETS FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 404 - 11/11/2022
  • Xestora: SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.U. (número de rexistro: 287)
  • SANTANDER SECONDARIES 2023 FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 446 - 29/09/2023
  • Xestora: SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.U. (número de rexistro: 287)
  • SEAYA VENTURES II, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 206 - 16/12/2016
  • Xestora: SEAYA CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 97)
  • SEAYA VENTURES, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 141 - 05/04/2013
  • Xestora: SEAYA CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 97)
Página 31 de 35