TELEFONICA, S.A.

Núm. Registre Oficial 17327 Consolidado
Auditada per PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Data estats financers 31/12/2017
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
21/09/2018 Resposta a requeriments S'obrirà un PDF (finestra nova)