TELEFONICA, S.A.

Núm. Registre Oficial 13395 Consolidado
Auditada per ERNST & YOUNG, S.L.
Data estats financers 31/12/2011
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
02/04/2012 Informació complementària S'obrirà un PDF (finestra nova)