Noves opcions de visualització perquè aquest web sigui més accessible:

Si patiu daltonisme o qualsevol altra dificultat visual, podeu modificar el color dels enllaços del web per facilitar-ne la identificació.

Es disposa d'un controlador per seleccionar l'aparença visual dels enllaços.