Cerca
En aquesta secció podeu consultar les ofertes de feina disponibles de la CNMV i d’altres organismes internacionals.

Ofertes de feina de la CNMV

L’admissió al procés de selecció ve determinada per la presentació en termini dels documents establerts a les bases de les convocatòries i no pressuposa que es compleixin tots els requisits exigits. Els requisits exigits sempre s’hauran d’acreditar degudament abans de formalitzar el contracte laboral.

Informació relativa als processos de selecció en curs
ReferènciaDescripcióEstat
01/17TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN MODELOS DE MEDICIÓN DE RIESGOS Y TECNICAS CUANTITATIVASConvocatorias finalizadas
01/18TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICASConvocatorias finalizadas
02/18TECNICOS DE RECURSOS HUMANOS (TEMPORALES)Convocatorias finalizadas
03/18TECNICOS DE RRHH PROCEDENTES DEL SECTOR PUBLICO ESTATALConvocatorias finalizadas
04/17TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMES FINANCIEROS Y CORPORATIVOSConvocatorias finalizadas
05/17TÉCNICO PARA EL ÁREA DE CONTRATACIÓN, COMPRAS Y SERVICIOS GENERALESConvocatorias finalizadas
06/17TÉCNICOS DE RECURSOS HUMANOSConvocatoria 2º examen

Ofertes de feina d’organismes internacionals

En aquest apartat es recullen les convocatòries més destacades dels processos de selecció per contractar personal en alguns organismes internacionals relacionats amb els mercats financers.

ESMA:

Banco Central Europeo:

IOSCO: