La presentació de sol·licituds, en els termes previstos a les Bases de la Convocatòria, es pot efectuar per via telemàtica a través de la Seu electrònica/Registre electrònic, iniciant una sessió amb certificat digital de la F.N.M.T. o D.N.I. electrònic a la Zona oberta. Es triarà el tràmit "Sol·licitud per participar en selecció de personal".

Información adicional de la convocatoria
Información adicionalFechaDocumentoObservaciones
Listado de candidatos cualificados y adjudicatario de plaza22-12-2022Abrir pdf de Listado de candidatos cualificados y adjudicatario de plaza para Ref: 03/21 (ventana nueva)
Listado de candidatos que han superado la 3ª parte22-12-2022Abrir pdf de Listado de candidatos que han superado la 3ª parte para Ref: 03/21 (ventana nueva)
Listado de candidatos que han superado la 2ª parte21-11-2022Abrir pdf de Listado de candidatos que han superado la 2ª parte para Ref: 03/21 (ventana nueva)
Lugar y fecha del examen de la 3ª parte21-11-2022Abrir pdf de Lugar y fecha del examen de la 3ª parte para Ref: 03/21 (ventana nueva)
Nota informativa (1)21-11-2022Abrir pdf de Nota informativa (1) para Ref: 03/21 (ventana nueva) Plantilla de corrección 1 prueba de la segunda parte
Listado de candidatos que han superado la 1ª parte y Convocatoria de la 2ª parte26-10-2022Abrir pdf de Listado de candidatos que han superado la 1ª parte  y Convocatoria de la 2ª parte para Ref: 03/21 (ventana nueva)
Nota informativa (1)26-10-2022Abrir pdf de Nota informativa (1) para Ref: 03/21 (ventana nueva) Criterios de valoración segunda parte de la fase de oposición
Listado definitivo de admitidos20-07-2022Abrir pdf de Listado definitivo de admitidos para Ref: 03/21 (ventana nueva)
Listado definitivo de exentos de realización de la prueba de lengua inglesa20-07-2022Abrir pdf de Listado definitivo de exentos de realización de la prueba de lengua inglesa para Ref: 03/21 (ventana nueva)
Listado provisional de admitidos y excluidos29-06-2022Abrir pdf de Listado provisional de admitidos y excluidos para Ref: 03/21 (ventana nueva)
Lugar y fecha del examen de la 1ª parte29-06-2022Abrir pdf de Lugar y fecha del examen de la 1ª parte para Ref: 03/21 (ventana nueva)
Resolución mes inhábil29-06-2022Abrir pdf de Resolución mes inhábil para Ref: 03/21 (ventana nueva)
Notas aclaratorias06-05-2022Abrir pdf de Notas aclaratorias para Ref: 03/21 (ventana nueva) Aclaración bases de la Convocatoria