Cerca

Les guies informatives de la CNMV ofereixen als inversors no professionals una anàlisi completa dels mercats de valors: productes, intermediaris, operativa... L'objectiu és facilitar els coneixements necessaris perquè els inversors puguin prendre les seves decisions d'inversió de manera fonamentada.