Cerca

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 4 de 11
  • 11/03/2022
  • 17:56
  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • Sobre negoci i situació financera
  • La Sociedad comunica el "Informe con Relevancia Prudencial" de 2021 (Pilar III Basilea).
  • Número de registre: 14972
  • 03/03/2022
  • 21:03
  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • La Sociedad comunica información relativa a la ejecución del programa de recompra de acciones.
  • Número de registre: 14816
  • 01/03/2022
  • 11:00
  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • La Sociedad comunica información relativa a la ejecución del programa de recompra de acciones.
  • Número de registre: 14725
  • 18/02/2022
  • 11:15
  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • La Sociedad comunica información relativa a la ejecución del programa de recompra de acciones.
  • Número de registre: 14121
  • 15/02/2022
  • 09:43
  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • Informes financers semestrals i d’auditoria / revisions limitades
  • La sociedad remite información financiera del segundo semestre de 2021
  • Número de registre: 14061
  • Sobre la informació pública periòdica (IPP) de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • 15/02/2022
  • 08:48
  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • Informes financers anuals i d’auditoria
  • La sociedad remite el Informe Financiero Anual del ejercicio 2021
  • Número de registre: 14059
  • de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • 15/02/2022
  • 08:18
  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • Informe anual de remuneracions dels consellers
  • La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2021
  • Número de registre: 14058
  • Document PDF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • 15/02/2022
  • 08:15
  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • Informe anual de govern corporatiu
  • La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2021
  • Número de registre: 14057
  • Document PDF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • 15/02/2022
  • 08:10
  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • Convocatòria de la Junta o l’Assemblea
  • La Sociedad comunica información en relación con la próxima Junta General de Accionistas.
  • Número de registre: 14056
  • 11/02/2022
  • 11:00
  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • La Sociedad comunica información relativa a la ejecución del programa de recompra de acciones.
  • Número de registre: 14025
Página 4 de 11