Després de diversos anys d'aplicació de la normativa MiFID I, sorgeix la necessitat de reforçar el marc regulador dels mercats de valors per adaptar-los a la nova realitat de mercat i per incorporar nombroses millores la necessitat de les quals s'ha fet evident amb la crisi financera. Aquesta reforma normativa pretén contribuir a la creació d'un mercat de valors més competitiu, integrat i eficient en el si de la Unió Europea.

El nou conjunt normatiu persegueix, entre d'altres, els tres objectius següents:

  • Canalitzar la negociació que es realitza al marge d'entorns organitzats (referida habitualment com a negociació over the counter o OTC) cap a centres de negociació.
  • Incrementar la transparència en les fases prèvia i posterior a la negociació.
  • Introduir controls sobre la negociació algorísmica.

A continuació, es descriuen les novetats principals que preveuen la Directiva MiFID II i el Reglament MiFIR (referits conjuntament com a MiFID II - MiFIR) sobre la nova estructura dels mercats de valors i les obligacions principals per a les empreses de serveis d'inversió (ESI), centres de negociació i proveïdors de serveis de subministrament de dades.

Els canvis introduïts seran d'aplicació, en la major part, a partir del proper 3 de gener de 2018.

Àrees temàtiques principals

Desenvolupament normatiu

Implementació a nivell nacional

Com us podem ajudar

La CNMV posa a la vostra disposició una bústia de consultes sobre aspectes de mercats i instruments financers de MiFID II i MiFIR: area.mercados@cnmv.es