Guías rápidas

As guías rápidas son publicacións en pequeno formato. Proporcionan unha visión práctica sobre aspectos concretos dos mercados de valores que supoñen un interese para os investidores particulares ou para o público en xeral.

Guías

Ofrecen aos investidores non profesionais e ao público en xeral unha análise completa dos mercados de valores: produtos, intermediarios, operación, etc. O obxectivo é facilitar os coñecementos necesarios para adoptar decisións de investimento de maneira fundada.