Guies ràpides

Les guies ràpides són publicacions en petit format. Proporcionen una visió pràctica sobre aspectes concrets dels mercats de valors que revesteixen interès per als inversors particulars o el públic en general.

Guies

Ofereixen als inversors no professionals i al públic en general una anàlisi completa dels mercats de valors: productes, intermediaris, operativa, etc. L'objectiu és facilitar els coneixements necessaris per adoptar decisions d'inversió de manera fonamentada.