CAIXA TERRASSA, SOCIETAT DE PARTICIPATIONS PREFERENTS, S.A.U.

Página 3 de 5

desde 01/07/1988 hasta 03/10/2023

Página 3 de 5