La vicepresidenta de la CNMV presideix un dels grups de treball de la Sustainable Finance Network de l'Organització Internacional de Comissions de Valors (IOSCO) per analitzar el paper dels supervisors financers i la indústria en les finances sostenibles amb l'objectiu d'identificar el desenvolupament de les iniciatives nacionals tant en el sector públic com en el privat.La CNMV també participa en grups de treball de govern corporatiu establerts per l'OCDE.