La vicepresidenta de la CNMV presideix el Corporate Reporting Standing Committee (CRSC) i el Comitè de Coordinació de Sostenibilitat (CNS) de l'Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA). L'objectiu del CRSC és coordinar la supervisió de la informació financera i no financera per part de les autoritats nacionals competents. Una altra de les seves prioritats és que les autoritats nacionals supervisin com s'implementa la publicació obligatòria d'aquesta informació per part de les empreses cotitzades.

Per la seva banda, la CNMV treballa conjuntament amb el Comitè Mixt d'ESMA, EBA i EIOPA per a la divulgació en matèria de sostenibilitat, medi ambient i governabilitat.

La CNMV ha contribuït al desenvolupament del manament de l'ESMA a la Comissió Europea per dur a terme reformes pertinents en matèria de finances sostenibles referents a responsabilitat social, mediambiental i governamental en les directives MiFID II, UCITS i AIFMD. Al mateix temps, col·labora en la reforma del Reglament d'agències de qualificació creditícia.

La CNMV acompanya la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d'Economia i Empresa, que participa directament en els grups de treball del Consell sobre les iniciatives legislatives de la Comissió Europea relatives a finances sostenibles.