Busca
Página 6 de 126
  • ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 5247 - 05/03/2018
  • Xestora: TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. (número de rexistro: 223)
  • Depositario: BANCO INVERSIS, S.A.
  • ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 5441 - 28/02/2020
  • Xestora: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC (número de rexistro: 105)
  • Depositario: BANCO INVERSIS, S.A.
  • ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 5437 - 28/02/2020
  • Xestora: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC (número de rexistro: 105)
  • Depositario: BANCO INVERSIS, S.A.
  • ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 5438 - 28/02/2020
  • Xestora: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC (número de rexistro: 105)
  • Depositario: BANCO INVERSIS, S.A.
  • ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 5439 - 28/02/2020
  • Xestora: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC (número de rexistro: 105)
  • Depositario: BANCO INVERSIS, S.A.
  • ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 5440 - 28/02/2020
  • Xestora: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC (número de rexistro: 105)
  • Depositario: BANCO INVERSIS, S.A.
  • ALONDRA CAPITAL, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 5122 - 17/02/2017
  • Xestora: DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 206)
  • Depositario: BANKINTER, S.A.
  • ALPHA INVESTMENTS, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 4470 - 04/05/2012
  • Xestora: NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 113)
  • Depositario: NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
  • ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 4952 - 19/02/2016
  • Xestora: ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 262)
  • Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
  • ALTAIR INVERSIONES II, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 4910 - 09/10/2015
  • Xestora: ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 262)
  • Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
Página 6 de 126