Cerca
Página 4 de 126
  • ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI
  • Número i data de registre oficial: 5431 - 07/02/2020
  • Gestora: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. (número de registre: 29).
  • Dipositari: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
  • ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO
  • Número i data de registre oficial: 3499 - 14/07/2006
  • Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC (número de registre: 14).
  • Dipositari: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • ACTIVE VALUE SELECTION, FI
  • Número i data de registre oficial: 5253 - 23/03/2018
  • Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. (número de registre: 173).
  • Dipositari: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA
  • ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI
  • Número i data de registre oficial: 5409 - 13/09/2019
  • Gestora: ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. (número de registre: 258).
  • Dipositari: BANCO INVERSIS, S.A.
  • ADRIZA GLOBAL, FI
  • Número i data de registre oficial: 4634 - 19/07/2013
  • Gestora: TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. (número de registre: 223).
  • Dipositari: BANCO INVERSIS, S.A.
  • AEGON INVERSION MF, FI
  • Número i data de registre oficial: 444 - 30/12/1993
  • Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. (número de registre: 98).
  • Dipositari: INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
  • AEGON INVERSION MV, FI
  • Número i data de registre oficial: 445 - 30/12/1993
  • Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. (número de registre: 98).
  • Dipositari: INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
  • AFI GLOBAL FI
  • Número i data de registre oficial: 1392 - 02/04/1998
  • Gestora: AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. (número de registre: 274).
  • Dipositari: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
Página 4 de 126