Página 2 de 2
  • SAMAIPATA I, FCR-PYME
  • Número e data de rexistro oficial: 9 - 29/01/2016
  • Xestora: SAMAIPATA VENTURES, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 113)
  • START BIZKAIA, FCR-PYME
  • Número e data de rexistro oficial: 22 - 28/10/2022
  • Xestora: SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 5)
Página 2 de 2