DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Entidad en la que se delega la función de gestión
Nº RegistroFecha registro
103 18/09/2015
Sociedades de inversión subgestionadas
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
3828Societat d'inversió de capital variable AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.
3944Societat d'inversió de capital variable ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A.
4254Societat d'inversió de capital variable DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV, S.A.
4275Societat d'inversió de capital variable DIDACMANIA SICAV, S.A.
2646Societat d'inversió de capital variable IXEYA 2010 S.I.C.A.V., S.A.
1432Societat d'inversió de capital variable SUMMA CRECIMIENTO SICAV SA
3920Societat d'inversió de capital variable VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.