Cerca

FOT VALOR, SICAV, S.A.

Societat d'inversió de capital variable armonizada
Nº Registro oficialFecha registro oficialDomicilioCapital social inicialCapital máximo estatutarioISINFecha último folleto
412005/12/2014CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID (MADRID)2.400.000,0024.000.000,00 ES0139105003 03/01/2022

A partir del 6 de octubre de 2011 el registro de folletos y documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de las Sociedades de Inversión no requiere la previa verificación de la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente.

Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 Deloitte, S.L.
2019 Deloitte, S.L.
2018 Deloitte, S.L.
2017 Deloitte, S.L.
2016 DELOITTE, S.L.
2015 DELOITTE, S.L.
2014 DELOITTE, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.