URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV, S.A.

Societat d'inversió de capital variable no armonizada
Nº Registro oficialFecha registro oficialDomicilioCapital social inicialCapital máximo estatutarioISINFecha último folletoDFI (*)
123407/07/2000C/AYALA, N 42 - 5º A - 28001 MADRID (MADRID)2.400.000,0014.430.000,00 ES0174374035 10/05/2023 Abrirá un pdf en una nueva ventana
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.

A partir del 6 de octubre de 2011 el registro de folletos y documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de las Sociedades de Inversión no requiere la previa verificación de la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente.

Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2021 DELOITTE, S.L.
2020 DELOITTE, S.L.
2019 DELOITTE, S.L.
2018 DELOITTE, S.L.
2017 DELOITTE, S.L.
2016 DELOITTE, S.L.
2015 PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
2014 PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
2013 PWC
2012 PWC
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.