FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
257 28/07/2017

Datos a fecha de hoy

Societats d'inversió gestionades

No s’han trobat dades disponibles

Societats Capital Risc gestionades

No s’han trobat dades disponibles