QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
242 12/06/2015
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2022 KPMG, S.L.
2021 KPMG, S.L.
2020 KPMG, S.L.
2019 KPMG, S.L.
2018 KPMG, S.L.
2017 KPMG, S.L.
2016 KPMG, S.L.
2015 KPMG, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.