ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
234 30/12/2010

Datos a fecha de hoy

Societats d'inversió gestionades
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
23Societat d'inversió lliure TRENTUM CAPITAL, SIL, S.A.

Societats Capital Risc gestionades

No s’han trobat dades disponibles