Cerca

BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
539221/06/2019 ES0182838005 20/12/202128/06/2021 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 Deloitte, S.L.
2019 Deloitte, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.