INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI

Fondo de inversión armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFolletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
536026/04/2019 ES0154943007 06/09/2023 Abrirá un pdf en una nueva ventana Abrirá un pdf en una nueva ventana 23/07/2021 Abrirá un pdf en una ventana
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido deste documento.
Gestora
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
257 FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.C/ MIGUEL ANGEL 21, 6ª PLANTA - MADRID 28010 (MADRID )
Depositaria
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
211 BANCO INVERSIS, S.A.AV. DE LA HISPANIDAD N.6 - 28042 MADRID