Cerca

MULTIADVISOR GESTION II, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
533818/02/201920/12/202118/02/2019 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 Deloitte, S.L.
2019 Deloitte, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.