CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

Fondo de inversión armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
523312/01/2018 ES0137627008 22/05/2023 Abrirá un pdf en una nueva ventana 17/03/2020 Abrirá un pdf en una ventana
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido deste documento.
Gestora
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
15 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.PASEO CASTELLANA, 51 - MADRID 28046 (MADRID )
Depositaria
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
236 CECABANK, S.A.CL. ALCALA N.27 - 28014 MADRID