Cerca

SMART GESTION FLEXIBLE, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
486904/05/2015 ES0176313007 15/07/202104/05/2015 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 Deloitte, S.L.
2019 Deloitte, S.L.
2018 Deloitte, S.L.
2017 Deloitte, S.L.
2016 Deloitte, S.L.
2015 Deloitte, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.