BBVA FUTURO ISR, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
188321/07/199922/05/202304/01/2023 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anualsAnnex de sostenibilitat
Informe anual
2022 Deloitte
2021 DELOITTE, SL
2020 DELOITTE, SL
2019 DELOITTE, SL
2018 DELOITTE, S.L.
2017 KPMG AUDITORES, SL
2016 KPMG AUDITORES, SL
2015 KPMG AUDITORES, SL
2014 KPMG AUDITORES, SL
2013 KPMG AUDITORES, SL
2012 KPMG AUDITORES, SL
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.