BIOSEARCH, S.A.

Erregistro-zenb. ofiziala 18831 Individual
Honek ikuskatuta ERNST & YOUNG, S.L.
Finantza-egoeren data 31/12/2020
Informazio gehigarria
Argitalpen-dataInformazio osagarriaren arrazoiaKontseiluko idazkariaren ziurtagiriaDokumentua
07/04/2021 Kontseiluko idazkariaren ziurtagiria urteko finantza-txostenaren idazketari eta sinadurari dagokienez PDF-a irekiko da (beste leiho batean)