Cerca

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE MDOS Y STMAS FIN., S.A.

Núm. Registre Oficial 14932 Consolidado
Auditada per PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Data estats financers 31/12/2013
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
04/04/2014 Informació complementària S'obrirà un PDF (finestra nova)