DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.

Núm. Registre Oficial 14862 Consolidado
Auditada per KPMG AUDITORES,S.L.
Data estats financers 31/12/2013
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
27/11/2014 Resposta a requeriments S'obrirà un PDF (finestra nova)