Buscar

BANKIA, S.A (ABSORBIDA)

Erregistro-zenb. ofiziala 14861 Consolidado
Honek ikuskatuta ERNST & YOUNG, S.L.
Finantza-egoeren data 31/12/2013
Informazio gehigarria
Argitalpen-dataInformazio osagarriaren arrazoiaKontseiluko idazkariaren ziurtagiriaDokumentua
26/09/2014 Errekerimenduei erantzuna PDF-a irekiko da (beste leiho batean)