BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Erregistro-zenb. ofiziala 14097 Consolidado
Honek ikuskatuta DELOITTE, S.L.
Finantza-egoeren data 31/12/2012
Informazio gehigarria
Argitalpen-dataInformazio osagarriaren arrazoiaKontseiluko idazkariaren ziurtagiriaDokumentua
11/11/2013 Errekerimenduei erantzuna PDF-a irekiko da (beste leiho batean)