BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Núm. Registre Oficial 14097 Consolidado
Auditada per DELOITTE, S.L.
Data estats financers 31/12/2012
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
11/11/2013 Resposta a requeriments S'obrirà un PDF (finestra nova)