C&D INVESTMENTS S.A.R.L.

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
4700 06/02/2019
Datos generales
DirecciónPaís de origen
14 rue Beck - L-1222 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)LUXEMBURGO
"La informació disponible en els registres d'empreses de serveis d'inversió de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l'Estat Membre d'origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."