Buscar

SONELOPSIS INVESTMENT SICAV, S.A.

NIFLEIDenominación abreviadaCapital máximo estatutario
A8719890995980045SVYUGHBCH752SONELOPSIS INVESTMENT SICAV, S.A. FINANCIACIÓN Y SEGUROS/SIMCAV