Q-ENERGY TYG IV SCR SA

Sociedad de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
321 29/05/2020 C/ JENNER, 3, 4ª - 28010 MADRID (MADRID) 27/01/2023 Document PDF Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2021 ERNST & YOUNG, S.L.
2020 ERNST & YOUNG, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.