SEAGULL REAL ESTATE II, SICC, S.A.

Sociedades de inversión colectiva de tipo cerrado
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
20 18/01/2019 RUA BETANZOS, Nº 1, 1º IZQUIERDA - 15004 A CORUÑA (A CORUÑA)
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
SWAN REAL ESTATE MANAGEMENT, SGEIC, S.A. 131 C/ CORCEGA, Nº 302, 4º 2ª - 08008 BARCELONA (BARCELONA)