SEAYA CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A.

N.º de rexistro oficialData de rexistro oficial
97 02/11/2012