Aquesta informació ha estat processada per la CNMV reproduint la documentació rebuda segons el que disposa el Reial Decret 1362/2007, de 19 de juliol i Circular 2/2007, de 19 de desembre. Això no implica responsabilitat de la CNMV sobre la veracitat del contingut.

Per interval de dates de registre (dd/mm/aaaa):