• Inici >
  • Advertiments al públic

De conformitat amb la normativa aplicable als mercats de valors, la CNMV pot difondre tota la informació que sigui necessària a fi de protegir els inversors i, en particular, fer advertiments al públic.

La inversió a través d'entitats no autoritzades comporta riscos elevats de pèrdua del capital, ja que actuen al marge dels controls establerts pels organismes supervisors. A més, per crear confusió, algunes utilitzen mencions a la CNMV per transmetre seguretat en les seves inversions.

Per evitar-ho, tant la CNMV com altres reguladors estrangers difonen advertiments sobre entitats que poden estar prestant serveis d'inversió sense estar degudament habilitades per fer-ho.

Es considera igualment que pot resultar d'interès, des de la perspectiva de la protecció dels inversors, informar sobre altres entitats que no compten amb cap tipus d'autorització ni estan registrades a cap efecte en la CNMV i que podrien estar duent a terme algun tipus d'activitat de captació de fons o prestant algun servei de naturalesa financera.

Cercador d'entitats advertides

A través del Cercador d'entitats advertides, es poden localitzar les entitats que s’han incorporat a algun dels grups d'advertiments al públic indicats anteriorment. Per fer-ho, cal transcriure tot el nom de l'entitat que es vol consultar o bé una part

Si voleu verificar si una entitat està autoritzada per prestar algun servei d'inversió, consulteu el cercador en aquest enllaç.

Advertiments de la CNMV

Entitats no autoritzades per la CNMV: en aquesta secció, s'adverteix sobre entitats i persones que podrien estar prestant serveis d'inversió o altres activitats subjectes a la supervisió de la CNMV sense comptar amb l'autorització necessària per fer-ho.

Altres entitats: en aquesta secció s'informa d'entitats que no compten amb cap tipus d'autorització ni estan registrades a cap efecte en la CNMV i que podrien estar duent a terme algun tipus d'activitat de captació de fons o prestant algun servei de naturalesa financera. La llista no és exhaustiva i deriva principalment d'exercicis de recerca i anàlisi a Internet i les xarxes socials. La inclusió a la llista no implica cap pronunciament sobre la conformitat o no amb la normativa vigent de la possible activitat de les entitats corresponents.

Advertiments de supervisors estrangers