Cerca

La inversió a través d’entitats no autoritzades comporta riscos elevats de pèrdua del capital, atès que actuen al marge dels controls establerts pels organismes supervisors.

Per tal d’evitar-ho, tant la CNMV com altres reguladors estrangers difonen advertiments sobre entitats que poden estar prestant serveis d’inversió sense estar degudament habilitades per fer-ho.

Advertiments de la CNMV

Advertiments de reguladors estrangers

Per mitjà del cercador d’entitats advertides es poden localitzar les entitats que han estat incorporades a algun dels grups d’advertiments al públic indicats anteriorment. Per fer-ho, cal transcriure el nom complet de l’entitat a consultar o part d’aquest.

Si voleu verificar si una entitat està autoritzada a prestar algun servei d’inversió, consulteu-ho en el cercador inclòs en el número 2 de l’enllaç següent.