Distribucions a 28/11/2023
Tipus de negociacióMadridBarcelonaBilbaoValenciaSIBETotal mercat
1. Només renda variable 123 128 126 125 131 134
2. Només renda fixa 0 5 2 0 0 7
3. R. Variable i R. fixa 1 1 1 1 1 1
4. Renda variable (1+3) 124 129 127 126 132 135
5. Renda fixa (2+3) 1 6 3 1 1 8
6. Total (1+2+3) 124 134 129 126 132 142
       

Al quadre anterior no s´hi inclouen les societats en segon mercat, que són:

MadridBarcelonaBilbaoValencia
1 0 0 0