Cerca

Comissió Nacional de l'Mercat de Valors

La crisi desencadenada arran de l'contagi de virus COVID-19 i la seva intensificació durant el mes de març han suposat un dels majors reptes per a la societat i per al conjunt d'institucions que en formen part.

En aquest context la CNMV ha pres múltiples decisions de diferent naturalesa entre les que destaquen l'adopció de mesures per aconseguir que la institució funcionés amb normalitat i els esforços dedicats a l'seguiment exhaustiu de l'evolució dels mercats i dels participants en ells que, en alguns casos, ha donat lloc a decisions específiques el contingut es pot trobar en aquesta secció.

Funcionament de la CNMV

Prohibició temporal de la constitució o increment de posicions curtes netes sobre accions cotitzades

Obligacions de societats cotitzades

Societats gestores i empreses de serveis d'inversió

Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA)

L'Autoritat Europea de Valors i Mercatsestà també duent a terme un seguiment de l'evolució dels mercats i dels participants en ells que, en alguns casos, ha donat lloc també a decisions

Avaluació de riscos

Mesures sobre posicions curtes

Regulació sobre índexs de referència

Assumptes de difusió d'informació d'emissors

Gestió de fons

MiFID II/MiFIR

Altres