Cerca

STARTUPXPLORE, PFP, S.L.

Plataformes de finançament participatiu
Núm. registre oficialData registre oficialPàgina web
19 21/04/2017 https://startupxplore.com
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 AUREN AUDITORES SP, S.L.P.
2019 BDO Auditores,S.L.P.
2018 BDO Auditores, S.L.P.