Cerca

Els inversors poden obtenir informació sobre els continguts dels registres oficials de la CNMV o resoldre els seus dubtes sobre normativa, serveis i productes existents als mercats de valors i sobre els seus drets i les vies per exercir-los.

Si desitja realitzar una consulta, pot fer-ho a través dels següents mitjans:

  • Enviament electrònic de la seva consulta.
  • Telèfon d’atenció a l’inversor: 900 535 015.
  • Formulari dirigit al Servei de Reclamacions de la CNMV: C/ Edison, 4, 28006 Madrid - Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona.