Cerca
Defineix els filtres:

13/12/2019(Des del tancament de la sessió)

  • 18:33
  • AZKOYEN, S.A.
  • Composición del consejo de administración
  • Renuncia voluntaria de la consejera Dña. Núria Vilanova, cambios en la composición de la CNR, sustitución del representante del consejero Europroperty, S.L. y extinción del Comité de Estrategia
  • 17:51
  • MAPFRE, S.A.
  • Otros sobre negocio y situación financiera
  • Información sobre el impacto de los recientes siniestros catastróficos
  • 17:34
  • GRENERGY RENOVABLES, S.A.
  • Negociación: admisiones, modificaciones y exclusiones
  • Admisión a negociación de las acciones de la Compañía.

Aquesta informació ha estat processada per la CNMV reproduint la documentació rebuda segons el que disposa l’Article 228 de la Llei del mercat de valors. Això no implica la responsabilitat de la CNMV sobre la veracitat del seu contingut.

No s’hi inclouen els relatius a informació intermèdia dels fons de titulització.