Cerca

25/10/2021(Des del tancament de la sessió)

  • 20:04
  • INVESCO FUNDS
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • 20:04
  • AVIVA INVESTORS
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • 19:11
  • NOA PATRIMONIO SICAV S.A.
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reducción del capital social en circulación de la Sicav superior al 20% por parte de los accionistas de la sociedad.

Aquesta informació ha estat processada per la CNMV reproduint la documentació rebuda segons el que disposa l’article 30 del Reglament d'IIC, aprovat per Reial Decret 1082/2012. Això no implica responsabilitat de la CNMV sobre la veracitat del contingut.

No s’hi inclouen els relatius a informació intermèdia dels fons de titulització.