Buscar

GRIFOLS, S.A.

Erregistro-zenb. ofiziala 18788 Consolidado
Honek ikuskatuta KPMG AUDITORES,S.L.
Finantza-egoeren data 31/12/2020
Informazio gehigarria
Argitalpen-dataInformazio osagarriaren arrazoiaKontseiluko idazkariaren ziurtagiriaDokumentua
26/02/2021 Kontseiluko idazkariaren ziurtagiria urteko finantza-txostenaren idazketari eta sinadurari dagokienez PDF-a irekiko da (beste leiho batean)